Geschiedenis

de kerk doorwerth

Geschiedenis

Doorwerth, Gelderland

Zalig slapen in een unieke omgeving

5 Kamers

Intiem en persoonlijk

O.L. Vrouw van Lourdes

(1933 – 2018)

Geschiedenis van de Kerk
De Onze Lieve Vrouwe van Lourdes Kerk is gewijd op 12 februari 1934. Hij is gebouwd voor de R.K. parochianen in Heveadorp en Doorwerth. Vanaf 1920 tot 1934 hadden de parochianen van de Heveafabriek hun katholieke vieringen in de kantine van de fabriek. Het huidige Doorwerth bestond toen nog niet. Pastoor J.A.J. de Heerdt kocht persoonlijk 2000 m2 grond en de Cardanus Exploitatiemaatschappij schonk de rest (5000m2). Bouwkosten bedroegen NLG 79.000, waarvan NLG 60.000 werd geschonken door mejuffrouw J. Schade. De architect was J.E. Wilke. De bouw startte 24 juni 1933 en de eerste steen is gelegd door J.A.J. ter Heerdt.

De architectuur van de kerk is “zakelijk-expressionistisch”. Het is een drie-beukige zaalkerk. In de beuken bevinden zich nu de kamers Franciscus (met biechtstoelen) en Benedictus. Karakteristiek zijn de sobere bakstenen gevels en hoge pannendaken met een overstek. Van buiten valt verder op de dakruiter, bestaande uit een kleine koperen spits met uurwerk en m leien bedekt. Binnen wordt door de bouwwijze intimiteit (“gemeenschapszin”) geschapen. In de tweede wereldoorlog werd de kerk zwaar beschadigd. Er was schade aan het gehele dak, de verwarming, de schoorsteen, het muurwerk, de goten, het kerkplafond, de deuren en de glas in lood ramen. Het schade bedrag bedroeg NLG 65.000.
Eind jaren vijftig en begin jaren zestig is de inrichting verrijkt aan de hand van O.E.M.C.J. van Nispen tot Pannerden. Het hekwerk op het koor, de linttekst is aangebracht, alles in grijs geschilderd, houten pilaren omkleed met hardsteen en versierd met serpentino, scoro en travatinsteen, gebrandschilderde glas in loodramen aangebracht, Jozef en Mariabeeld rechts en links bij de uitgang geplaatst. In de tachtiger jaren is het priesterkoor vergroot een aangepast (bevinden zich nu Suite Dominicus en Kamer Christoffel)
Kenmerkend zijn van binnen:
• De constructie van het gewelf, de vorm is die van een omgekeerd schip
• De kruiswegstaties uit 1937, met sprekende kleuren en afbeeldingen van de hand van Willem Wiegmans, die op steen geschilderd is.
• Doopvont uit 1937
• De glas in loodramen uit de zestiger jaren van het Atelier Doorwerth (van Nispen tot Pannerden en H. Duchêne
• De linttekst in ajour uit ca. 1960 langs de architraaf, een doorlopende houten tekstband die onder het gewelf te zien is.
De bouwvorm en bovenstaande kenmerken resulteren nog steeds in een intiem en sfeervol kerkgebouw dat past bij de huidige tijd ondanks de aanpassingen in de vijftiger, zestiger en zeventiger jaren.
Tijdens je bezoek aan B&B de Kerk is er een uitgebreide beschijving aanwezig over de architectuur. Dit boekje is samengesteld door voormalig parochiaan van de kerk, Nico van Schaik en de foto’s zijn gemaakt door de voormalige koster Pavel Ziölkowski