Algemene Voorwaarden & Privacybeleid

de kerk doorwerth

Doorwerth, Gelderland

Zalig slapen in een unieke omgeving

5 Kamers

Intiem en persoonlijk

Algemene voorwaarden B&B de Kerk

1. Algemeen
o Met het bevestigen van een reservering bij Bed&Breakfast de Kerk (hierna B&B) worden deze algemene voorwaarden van kracht. Deze zijn van toepassing op alle gasten van de B&B.
o Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
o Het is niet toegestaan te roken.
o De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling op opgaaf van redenen en zonder restitutie van de verblijfkosten.
o De check- in is tussen 16.00 en 19.00 uur. Uitchecken voor 11.00 uur. Ontbijt tussen 8.30 en 9.30 uur. Andere tijden in overleg.
o Geluidsoverlast dient te worden voorkomen tussen 23.00 en 7.00 uur.
o Huisdieren zijn welkom in overleg met de eigenaar.

2. Tarieven
o De tarieven voor een overnachting zijn te terug te vinden op de website : www.dekerkdoorwerth.nl of op de boekingssite : www.bedandbreakfast.nl . Bedragen zijn exclusief toeristenbelasting.
o Betaling kan geschieden via vooruitbetaling, pintransactie of contant bij vertrek.

3. Reservering en bevestiging
o De reservering van de kamer vindt plaats door middel van het reserveringsysteem op de website van de B&B www.dekerkdoorwerth.nl, via www.bedandbreakfast.nl of via www.booking.com. Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht.
o Een reservering kan ook per telefoon of E mail worden gemaakt, maar de gasten zullen hierbij altijd door de eigenaar worden verzocht om een reservering via het reserveringsysteem van de website in te dienen en definitief te maken.
o De reservering is pas definitief als deze is bevestigd door de gast en de eigenaar.

4. Annulering
o Indien de gasten onverhoopt de reservering dienen te annuleren dan worden zij vriendelijk verzocht om dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de eigenaar.
o Bij annulering binnen een week voor de ingangsdatum is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
o Bij annulering op de dag zelf is 100% vergoeding verschuldigd.
o Het verschuldigde bedrag dient bij een annulering binnen 7 dagen na de annulering aan de B&B te zijn overgemaakt.
o In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden heeft de eigenaar het recht om de reservering te annuleren. U krijgt het aanbetaalde bedrag teruggestort op uw rekening.

5. Aansprakelijkheid
o Alle risico’s met betrekking tot het verblijf in de B&B zijn voor rekening van de gasten en de eigenaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit een verblijf in de B&B.
o Beschadiging en vermissing van roerende en onroerende zaken van de eigenaar dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
o De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
o Bij verlies van sleutels van de B&B worden alle hieruit voorvloeiende kosten bij de gasten in rekening gebracht.

Privacy Verklaring B&B de Kerk
Persoonsgegevens die worden verwerkt
B&B de kerk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van B&B de Kerk en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het reserverings- of contactformulier op de website van B&B de Kerk verstrekt.
B&B de Kerk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
o Uw voor- en achternaam
o Uw adresgegevens
o Uw telefoonnummer
o Uw e-mailadres
Waarom B&B de Kerk gegevens nodig heeft
B&B de kerk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (mail of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt bent.
Daarnaast kan B&B de Kerk uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het sluiten en uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst met betrekking tot logies ontbijt en andere dienstverlening die hiermee samenhangen.
Hoe lang B&B de Kerk gegevens bewaart
B&B de Kerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Delen met anderen

B&B de Kerk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dekerkdoorwerth.nl B&B de Kerk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

B&B de Kerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van B&B de kerk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat. Certificaat om te borgen dat uw gegevens niet in de verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met B&B de kerk op via het contacformulier op www.dekerkdoorwerth.nl
www.dekerkdoorwerth.nl is een website van B&B de Kerk
Contactgegevens:
B&B de Kerk, Dineke Hofman
Van der molenplein 1
6865HA Doorwerth
Telefoon : 06-45033486
E-mailadres : info@dekerkdoorwerth.nl

Als u heeft geboekt via de boekingssite bedandbreakfast.nl kunt u het privacy-regelement van de desbetreffende site raadplegen.

Opgesteld: Dineke Hofman mei 2019